CURS DE LEGISLATIE


Reguli privind circulatia vehiculelor care efectueaza transport public de persoane si marfuri

  Vom structura acest capitol pe trei subcapitole în funcţie de obiectul transportului şi anume:

1. Reguli generale privind transportul de mărfuri şi persoane;
2. Reguli privind circulaţia autovehiculelor cu mase şi gabarite depăşite;
3. Reguli privind transportul mărfurilor periculoase.

Reguli generale privind transportul de mărfuri şi persoane

  Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane, precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniţi.

Conducătorul autovehiculului şi tramvaiului care efectuează transport public de persoane este obligat:

a) să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare, cu excepţia transportului public de persoane în regim de taxi;
b) să deschidă uşile numai după ce autovehiculul a fost oprit în staţie;
c) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;
d) să repună în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din staţie după ce a semnalizat intenţia şi s-a asigurat că poate efectua, în siguranţă, această manevră.
Încărcătura unui autovehicul trebuie să fie aşezată şi, la nevoie, astfel fixată încât:
a) să nu pună în pericol persoane ori să nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private;
b) să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului sau să pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c) să nu fie târâtă, să nu se scurgă ori să nu cadă pe drum;
d) să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu braţele de conducătorul acestora;
e) să nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participanţii la trafic ori să sperie animalele şi să nu producă praf sau mirosuri pestilenţiale.

Lanţurile, cablurile, prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecţia încărcăturii trebuie să o fixeze cât mai bine de vehicul şi să nu constituie, ele însele, un pericol pentru siguranţa circulaţiei.

Încărcătura care constă în materiale sau produse ce se pot împrăştia în timpul mersului trebuie acoperită cu o prelată.

Când încărcătura constă în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului şi a nu depăşi gabaritul vehiculului.

Reguli privind circulaţia autovehiculelor cu mase şi gabarite depăşite

  Autovehiculul care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşeşte masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale, poate circula pe drumul public numai în baza autorizaţiei speciale emise de administratorul acestuia.

Autovehiculul care depăşeşte masa şi/sau gabaritul trebuie echipat cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:

a) o plăcuţă de identificare reflectorizantă, având fondul alb şi chenarul roşu, montată la partea din stânga faţă;
b) un marcaj reflectorizant aplicat la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cât mai aproape de marginile laterale, format din benzi alternante albe şi roşii, descendente către exterior, dacă lăţimea autovehiculului depăşeşte 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din faţă, din spate şi din ambele părţi laterale, precum şi catadioptrii de culoare galbenă montaţi pe părţile laterale la distanţa de 1,5 m între ei;
d) lumini montate pe părţile laterale extreme ale încărcăturii ori vehiculului care depăşeşte lăţimea de 2,5 m, care trebuie să funcţioneze concomitent cu luminile de poziţie, precum şi un catadioptru.

Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără încărcătură, depăşeşte lăţimea de 3,5 m trebuie urmat de un autovehicul de însoţire. Pe celelalte drumuri publice autovehiculul cu lăţimea între 3,5 m şi 5 m trebuie însoţit în faţă de un autovehicul, iar cel cu lăţimea mai mare de 5 m, de două autovehicule care să circule unul în faţă şi celălalt în spate. Autovehiculul de însoţire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare şi să aibă montată, în funcţie de locul ocupat la însoţire, la partea din faţă sau din spate, o plăcuţă de identificare. Conducătorul autovehiculului cu masa şi/sau gabaritul depăşite, precum şi conducătorii autovehiculelor de însoţire sunt obligaţi să pună şi să menţină în funcţiune semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, pe toată perioada deplasării pe drumul public.

Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite:

a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricţie sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăşeşte lăţimea, înălţimea, lungimea sau masa în sarcină admise;
b) când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu
polei, gheaţă sau zăpadă.

Reguli privind transportul mărfurilor periculoase

  Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai pe traseele stabilite de autoritatea competentă şi se comunică poliţiei din localităţile pe raza cărora se derulează transportul.

Mărfurile şi produsele periculoase se transportă numai cu autovehicule special amenajate, purtând semne distinctive de identificare şi în condiţiile stabilite prin normele legale în vigoare.

Conducătorul trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege şi să cunoască normele referitoare la transportul şi la manipularea încărcăturii.

În cabina autovehiculului care transportă mărfuri sau produse periculoase pot fi transportate numai persoanele autorizate.

Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăştie pe drum, conducătorul este obligat să oprească imediat, să ia măsuri de avertizare a celorlalţi conducători care circulă pe drumul public şi a persoanelor din jur, să semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemână şi să anunţe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliţie.

Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

a) să provoace şocuri autovehiculului în mers;
b) să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare, la o distanţă mai mică de 50 m de autovehicul;
c) să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei alte persoane calificate;
d) să remorcheze un vehicul rămas în pană;
e) să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
f) să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
g) să permită prezenţa în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a însoţitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;
h) să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
i) să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecţionate în acest scop.

INDICATOARE