CURS DE LEGISLATIE


Notiuni elementare in legislatia rutiera

 
Drumul – elemente, clasificare. În acest subcapitol vom defini noţiunea de drum public, precum şi elementele de bază din legislaţia rutieră referitoare la drumul public.

drum public - orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;

localitate - cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

zonă pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;

parte carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;

acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;

bandă de circulaţie - subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi;

bandă reversibilă – subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, situată lângă axul drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau altul, în funcţie de intensitatea traficului;

bandă de urgenţă - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă;

pistă pentru biciclete – una din subdiviziunile părţii carosabile sau o porţiune din trotuar ori acostament, materializată prin marcaje rutiere şi/sau semnalizată prin indicatoare, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;

trotuar – spaţiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;

intersecţie – orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spaţiile formate de acestea;

trecere la nivel – încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;

declivitate - înclinarea unui drum pe o porţiune uniformă faţă de planul orizontal;

drum în debleu – drumul public a cărui parte carosabilă şi acostament se află la un nivel mai jos faţă de marginile lui;

drum în rambleu – drumul public a cărui parte carosabilă şi acostament se află la un nivel mai ridicat faţă de marginile lui;

drum cu profil mixt – drumul public la care una din margini este în debleu şi cealaltă în rambleu;

autostradă - drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

drum expres – drum destinat exclusiv circulaţiei autovehiculelor;

drum naţional european – semnalizat cu panouri de culoare verde;

drum naţional - reprezentat prin borne kilometrice de culoare roşie;

drum judeţean - reprezentat prin borne kilometrice de culoare albastră;

drum comunal - reprezentat prin borne kilometrice de culoare galbenă sau albă;

drum vicinal - este cel care deserveşte numai proprietăţi alăturate drumului;

drum de exploatare - reprezintă drumul închis circulaţiei publice, fiind marcat la intrare cu inscripţii de avertizare asupra interdicţiei accesului public pe acesta. Poate fi de mai multe tipuri: forestier, industrial, militar, agricol, minier, petrolier, etc.

INDICATOARE