Anexa : 1C1. _
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.............................................
.............................................

AUTORIZAŢIE DE REPARAŢII
Seria ........... nr. ..............

Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca ..............., culoarea ..............., cu nr. de
înmatriculare/înregistrare ..............., deţinător ........................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau
CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|.
Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulaţie din data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| ora |_|_| locul
.........................
Auto(vehiculul) poate intra în reparaţii cu următoarele avarii ........................................................
.........................................................................................................
Prezenta s-a eliberat la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la .............................
(unitatea de poliţie).
Agent constatator ..................................... (grad profesional, nume şi prenume)
2. _
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.............................................
.............................................
Nr. ..........
din ................

COMUNICARE
Dlui/Dnei/Persoanei juridice

.......................

În conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, vă solicităm ca, în termen de 5
zile de la primirea prezentei, să ne comunicaţi datele de identificare a persoanei căreia i-aţi
încredinţat vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare .................. pentru a fi condus pe
drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_|
|_|_| |_|_|_|_|ora |_|_| locul ...................
săvârşind următoarele: ...................................................................................................
Vă facem cunoscut că necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronată a acestora
constituie contravenţie, faptă prevăzută şi sancţionată:
* de art. 102 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amendă
(pentru persoane fizice).
* de art. 105 alin. (1) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amendă
(pentru persoane juridice).
Agent constatator .................................... (grad profesional, nume şi prenume)

INDICATOARE